مگنت درب ریلی

مگنت درب ریلی وسیله ای برای وصل برق قفل بازکن درب هایی که درب نفر رو آنها همراه درب ریلی حرکت میکند.

برای خرید محصول با ما تماس بگیرید.

یا برای خرید آن لاین به وب سایت دیگر ما مراجعه فرمایید