درباره ما

وب سایت خدمات آیفون تصویری کوماکسCOMMAX

با هدف خدمت رسانی به همشهریان اصفهانی درحوضه خدمات دربازکن های تصویری

و دیگر خدمات الکترونیک راه اندازی گردیده است .