نصب براکت دیواری تلویزیون

نصب پایه دیواری تلویزیون یا همان براکت در شهر اصفهان. جهت سهولت استفاده و داشتن فضایی بیشتر در سالن های پذیرایی منازل و اماکن بهترین گزینه نصب تلویزیون به دیوار با براکت یا همان پایه دیواری میباشد. توجه: خدمات برای شهر اصفهان و حومه میباشد.

Read More