مگنت درب ریلی

مگنت درب ریلی وسیله ای برای اتصال برق قفل بازکن آیفون تصویری مخصوص درب هایی که درب نفر رو روی درب ریلی قرار گرفته است. با استفاده از این تجهیزات مشکل نصاب آیفون تصویری برای وصل برق قفل بازکن آیفون تصویری رفع میگردد. مگنت درب ریلی,قیمت مگنت درب ریلی,مگنت درب های ریلی,مگنت آسانسور,مگنت برقی آسانسور,قیمت مگنت برقی آسانسور,قیمت مگنت درب ریلی,فروش مگنت درب ریلی این تجهیزات بار ها توسط نصابان آیفون تست شده و از کارایی خوبی برخوردار است.

Read More