خدمات آیفون تصویری تابا

ارائه خدمات نصب و تعمیر دربازکن های تصویری شرکت تابا الکترونیک در اصفهان

خدمات به این صورت میباشد که در صورت عدم گارانتی, خدمات با هزینه در محل انجام میشود و در صورتی که مورد خرابی شامل گارانتی باشد با هماهنگی مشتری دستگاه برای تعمیر باز شده و به نمایندگی رسمی تابا ارجاء داده میشود و پس از تعمیر, دستگاه ,مجدد نصب و تحویل مشتری میگردد و در این حالت فقط هزینه باز وبست و ایاب ذهاب از مشتری دریافت میشود.

ورود به قسمت تماس مشتریان