تماس با ما

تماس با ما

اطلاعات تماس:

09139070914

09375004869

تماس با ما

توجه : این دو خط بصورت 24  ساعته روشن می باشد در صورت تمایل برای ارسال آدرس برای  تعمیر دستگاه آیفون تصویری یا موارد دیگر در صورت عدم پاسخ گویی یا عدم آنتن دهی  پیام ارسال فرمایید .

تماس با ما

برای موارد تعمیر دو ساعت قبل از مراجعه هماهنگ میشود.

در بیشتر موارد تعمیر در محل انجام میگردد .